Ing. Petr Poláček
jednatel společnosti
mobil: +420 775 853 180
e-mail: petr.polacek@polymarktrans.cz

Jsme řádnými
členy sdružení:

RAAL
ID 536


TIMOCOM
ID 93026


iTrans
ID 86979

Jitka Štěpánová
vedoucí finančního úseku
mobil: +420 604 806 667
e-mail: jitka.stepanova@polymarktrans.czHana Brunová
mezinárodní doprava
mobil: +420 739 632 991

e-mail: hana.brunova@polymarktrans.cz

Společný e-mail pro dispečery : dispo@polymarktrans.czIng. Pavel Štěpán
vedoucí stavebních projektů
mobil: +420 777 482 264
e-mail: pavel.stepan@polymarktrans.cz


Polymark Trans s. r. o.

Sídlo a provozovna: Pod Školou 604, 250 65 Líbeznice
tel.: +420 283 923 164, fax: +420 281 869 120


Nonstop telefon  Hotline


Společnost Polymark Trans s. r. o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 85364
IČ: 26487772 • DIČ: CZ26487772 • Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. • č. ú.: 6357266001/5500